پلاستیک ها-لوله ها و اتصالات گرمانرم سفتی حلقه ای اسمی

هدف از تدوین این استاندارد، تعین گستره ای از رده‌های سفتی حلقه ای اسمی است.
این استاندارد برای اجزایی از سامانه لوله گذاری گرمانرم که دارای سطح مقطع دایره‌ای هستند کاربرد دارد.