پلاستیک ها-لوله های پلی اتیلن (pe)کروگیت تقویت شده با فولاد-ویژگی ها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های لوله های پلی اتیلن کروگیت تقویت شده با فولاد (SRPCP) است. این استاندارد برای لوله‌های مورد استفاده در کاربردهای زیرزمینی به کار می‌رود. این لوله ها برای جمع آوری یا انتقال روان آب، آب باران و زهکشی استفاده می‌شوند.
یادآوری - از قرار گرفتن مدوام لوله‌ها و اتصالات در معرض نور آفتاب و نیز مواد شیمیایی با سازگاری نامعلوم، جلوگیری شود.