لوله های پلی پروپیلن (pp) اثر زمان و دما بر استحکام مورد انتظار

هدف از تدوین این استاندارد تعیین حداقل مقادیر برای استحکام مورد انتظار به عنوان تابعی از زمان و دما به شکل خطوط مرجع برای استفاده در محاسبات مربوط به لوله‌های تهیه شده از مواد زیر می‌باشد:
- هموپلیمر پلی پروپیلن ( PP- H )
- کوپلیمر دسته‌ای پلی پروپیلن (PP- B )
- کوپلیمر تصادفی پلی پروپیلن ( PP- R )
- کوپلیمر تصادفی پلی پروپیلن با بلورینگی اصلاح شده ( PP- RCT )