پلاستیک ها-لوله گذاری تقویت شده با الیاف شیشه

هدف از تدوین این استاندارد مشخص کردن روشی برای تعیین سفتی آسودگی حلقوی ویژه بلند مدت و محاسبه ضریب آسودگی مرطوب برای لوله‌های پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) می‌باشد.