پلاستیک ها -میله ها ،لوله ها و سایر فراورده های ریخته گری پلی (متیل متاکریلات ) ویژگیها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی میله‌ها، لوله‌ها یا سایر فراورده‌های متیل متاکریلات است که به روش ریخته گری یا ماشین کاری تولید شده است. این استاندارد، برای اجزا یا اشکال شکل گرفته به روش گرما دهی و قالب گیری یا اکسترود شده یا بخش‌هایی که با مونتاژ کاری یا اتصال دو یا تعداد بیشتری قطعه ساخته شده اند کاربرد ندارد.
هشدار - فراهم کردن ایمنی مناسب و تعیین محدودیت‌های قانونی پیش از استفاده، از مسوولیت‌های استفاده کننده از این استاندارد است.
یادآوری - مشخصات ارائه شده در این استاندارد برای شناسایی نوع و گریدهای مواد پوشش داده شده به کار می‌رود. ممکن است الزامات ضروری دیگری برای شناسایی مشخصه‌های ویژه، مورد نیاز باشد.