پلاستیک ها -سامانه های لوله گذاری پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای آزمون آب بندی تحت خلاء، انحراف زاویه‌ای و تغییر شکل محل‌های اتصال ساخته شده بین مادگی‌ها از جنس پلاستیکی یا فلزی، دارای حلقه الاستومری درزگیر و لوله‌های پلاستیکی تحت فشار است.