پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای انجام آزمون عدم نشتی محل‌های اتصال بین مادگی پلاستیکی یا فلزی دارای درزگیر الاستومری، تحت فشار داخلی همراه با انحراف زاویه‌ای است و در لوله‌های پلاستیکی تحت فشار کاربرد دارد.