پلاستیک ها -لوله ها و محل های اتصال تولید شده از پلی (وینیل کلرید)

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات لوله‌ها و محل های اتصال تولیدشده از پلی (وینیل کلرید) صلب آرایش یافته (0-PVC) برای سامانه‌های لوله گذاری مورد استفاده در خطوط انتقال و توزیع آب، سامانه‌های فاضلاب تحت فشار و سامانه های آبیاری است. خطوط و سامانه‌ها می‌توانند به صورت مدفون در خاک یا روزمینی بوده، ولی در معرض نور مستقیم خورشید نباشند.
سامانه لوله گذاری منطبق بر این استاندارد برای انتقال آب سرد تحت فشار، برای آب آشامیدنی و برای مصارف عمومی تا دمای °۴۵C و فشار تا ۲۵bar کاربرد دارد؛ بویژه در کاربردهایی که الزامات عملکردی خاص از قبیل بارهای ضربه‌ای و افتاخیزهای فشاری وجود دارد.
توصیه می‌شود محل های اتصال ساخته شده از سایر مواد، علاوه بر الزامات استانداردهای مربوط به خود، الزامات کارایی این استاندارد را نیز برآورده کنند.