پلاستیک ها -سیستم های لوله کشی -پلاستیکی گرمانرم برای تخلیه فاضلاب مایع و جامد

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشی برای آزمون تعیین مقاومت سیستم‌های لوله کشی پلاستیکی، به منظور تخلیه فاضلاب مایع و جامد داخل ساختمان‌ها (با علامت B) یا مدفون در خاک در محدوده بنای ساختمان (با علامت BD یا UD)، در مقابل ۱۵۰۰ چرخه حرارتی در دمای بالا است.
این استاندارد، نشت ناپذیری و مقاومت در مقابل شکم دادن را ارزیابی می‌کند.
یادآوری - تعریف حوزه های کاربرد، از قبيل "B"، در استاندارد مرجع ارائه می‌گردد.