پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری آب باران برای کاربرد روکار وناودان

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها و الزامات لوله‌ها، اتصالات، بست‌ها و سامانه پلی (وینیل کلرید) صلب PVC - U مصرفی در انتقال آب باران (ناودان) به شکل روکار است.
این استاندارد موارد زیر را نیز تعیین می‌کند:
الف - الزامات بست‌های فلزی
ب- لوله‌ها و اتصالات، هر دو تک جداره (به عنوان مثال، محصولات تولید شده از تک لایه) و نیز لوله‌های چند لایه تک جداره
پ- پارامترهای آزمون برای روش‌های آزمون اشاره شده در متن این استاندارد
لوله‌ها می‌توانند با اتصالات و پست‌های از جنس مواد آکریلیکی به کار روند، به شرط آنکه این پلیمرها الزامات کارایی این استاندارد را برآورده کنند.
این استاندارد برای محصولاتی که معمولا با آبروهای مطابق با استاندارد [۳] EN607 استفاده می‌شوند، کاربرد دارد و برای محصولات مطابق با استاندارد [۴] EN612 کاربرد ندارد.
این استاندارد برای سامانه های آب باران پلی (وینیل کلرید) صلب با اشکال مدور، مربع، مستطیل یا هر گونه شکل دیگر با اتصالات درزگیری شده (واشر لاستیکی با چسب) یا درزگیری نشده کاربرد دارد.
این استاندارد دامنه وسیعی از لوله‌ها و اتصالات را در اندازه‌های مختلف پوشش می‌دهد.
یاد آوری ۱- مسئولیت انتخاب مناسب ابعاد محصول با توجه به نیازمندی‌های مورد نظر و رعایت هرگونه مقررات داخلی یا ملی و روش‌های نصب بر عهده خریدار است.
یادآوری ۲- اصطلاح آب باران در این استاندارد، آب‌های سطحی خارج شده از ساختمان (تعریف شده در استاندارد[ EN752)[8) را نیز در برمی‌گیرد.