پلاستیک ها - لوله ها- اتصالات و سیستم های مونتاژ شده برای انتقال سیالات

هدف از تدوین این استاندارد ارائه ی روشی برای تعیین مقاومت لوله‌ها، اتصالات و سیستم های لوله کشی پلاستیکی مورد مصرف در انتقال سیالات در مقابل فشار داخلی هیدرواستاتیک در دمایی مشخص می‌باشد. این روش با آزمون‌های آب در آب، آب در هوا و آب در مایع سازگار می‌باشد.