سامانه های لوله گذاری لوله های چند لایه برای تاسیسات آب سرد و گرم داخل ساختمان

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های سامانه‌های لوله گذاری لوله‌های چند لایه برای تاسیسات آب سرد و گرم داخل ساختمان، به منظور انتقال آب مورد مصرف انسانی (سامانه های خانگی) یا سامانه های گرمایشی، تحت فشارهای طراحی مشخص شده است. دماهای مناسب با رده کاربری مطابق جدول ۱ استاندارد ملی ایرا شماره ۱-۱۲۷۵۳ می‌باشد.
این استاندارد یک استاندارد مرجع محصول بوده و قابل کاربرد برای لوله‌های چند لایه، اتصالات، محل‌های اتصال آن‌ها و همچنین محل‌های اتصال آن‌ها با اجزای ساخته شده از مواد پلاستیکی و غیر پلاستیکی مورد مصرف لوله گذاری تاسیسات آب سرد و گرم کاربرد می‌باشد.
این استاندارد همراه با استانداردهای ملی شماره ۱-۱۲۷۵۳، ۳-۱۲۷۵۳، ۵-۱۲۷۵۳ و ۷-۱۲۷۵۳ برای لوله‌های چند لایه و محل‌های اتصال آن‌ها با هم باید مورد استفاده قرار بگیرد. این استاندارد تنها برای لوله های تلفیقی که لایه داخلی آن‌ها از پلاستیک ساخته شده است، کاربرد دارد.
این استاندارد محدوده‌ای از شرایط کاری (رده های کاربری) و فشارهای طراحی را پوشش می‌دهد و برای مقادیر دمای طراحی ، TD، حداکثر دمای طراحی، Tmax، و دمای سیستم ناشی از نقص فنی تجهیزات، Tmal، بیشتر از آنچه در جدول ۱ استاندارد ملی ۱-۱۲۷۵۳ آمده است، کاربرد ندارد.
یاد آوری ۱- مسئولیت انتخاب مناسب این ویژگی‌ها، در نظر گرفتن الزامات خاص و مقررات ملی کشور و روش‌های نصب با دستورالعمل‌ها بر عهده خریدار می‌باشد.
مواد پلیمری که برای لایه‌های طراحی شده جهت تحمل تنش استفاده می‌شوند، باید گرید نوع لوله و شامل: پلی بوتیلن (PB)، پلی اتیلن مقاوم در دمای بالا ( PE- RT )، پلی اتیلن شبکه ای (PE -X )، پلی اتیلن (PE)، پلی۔ پروپیلن (PP) و پلی وینیل کلراید کلردار شده (PVC-C) باشند.
ماده PE - X استفاده شده باید به طور کامل شبکه‌ای شده و با الزامات استاندارد مرجع محصول (استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۲۰۵) مطابقت داشته باشد. در این استاندارد، پلی اتیلن شبکه ای شده (PE -X ) و چسب‌ها به عنوان ماده گرمانرم در نظر گرفته می‌شود.
لوله های PE- Al - PE در این استاندارد، تنها برای انتقال آب سرد می‌باشند.
لوله‌های با دیواره سخت با لایه‌های خارجی نازک (برای مثال دارای لایه‌های محافظ یا لایه های مانع) تحت پوشش این استاندارد نیستند. در این لوله‌ها، ضخامت کلی لایه‌های خارجی که شامل ضخامت چسب مورد نیز می‌باشد، مساوی یا کمتر از ۰/۴mm است.