لوله های ترموپلاستیک برای انتقال سیالات قسمت ۲

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مقادیر انتخاب شده برای پارامترهای آزمون مانند انرژی ضربه، ابعاد، شکل، نحوه قراردادن نگهدارنده‌ها و نوع آزمونه برای آزمون مقاومت ضربه (روش پاندولی) لوله‌های ترموپلاستیک که براساس استاندارد ملی ایران شماره12828-1: سال 1389 آزمون شود، را بیان می‌دارد.
این استاندارد برای لوله‌های تهیه شده از پلی وینیل کلراید سخت ( PVC-U )، پلی وینیل کلراید سخت اصلاح شده از نظر ضربه جهت اکستروژن ( PVC- U),EP )، پلی وینیل کلراید کلرینه شده (PVC - C )، اکریلونیتریل بوتادی ان استیرن (ABS)، اکریلونیتریل استیرن اکریلات (ASA) و پلی پروپیلن PP و کوپلیمر پلی پروپیلن کاربرد دارد. این آزمون به عنوان روش مرجع برای مقاومت ضربه ای لوله‌ها محسوب نمی‌شود.