پلاستیکها- سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های همخوانی سیستم لوله کشی پلی وینیل کلراید کلرینه شده (PVC - C) با شرایط کاربری مورد استفاده در تاسیسات آب گرم و سرد داخل ساختمان جهت انتقال آب به منظور مصارف انسانی (سیستم‌های خانگی و سیستم های گرمایشی، تحت فشار طراحی و دمای متناسب با رده کاربری به استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۳۲۵۱ سال ۱۳۹۰ مراجعه کنید) می‌باشد.
این استاندارد ملی، محدوده‌ای از شرایط کاری (رده‌های کاربری) و رده‌های فشار طراحی را شامل می‌شود.
این استاندارد ملی برای مقادیر بالاتر از Tmax ،TD و Tmal که در جدول یک استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۲۵۱ - ۱ سال ۱۳۹۰ آمده است کاربرد ندارد.
یاد آوری - مسئولیت انتخاب صحیح این موارد، با توجه به الزامات خاص آن‌ها و مقررات ملی مربوط و آئین کار نصب، بر عهده خریدار با مشاور می‌باشد.
در این استاندارد، شرایط آزمون مربوط به روش های آزمون نیز مشخص شده است.
این استاندارد همراه با قسمت‌های دیگر آن، برای لوله‌ها، اتصالات و قطعات اتصال از جنس PVC- C و برای اتصالاتی شامل اجزائی از سایر مواد پلاستیکی و غیر پلاستیکی مورد استفاده در تاسیسات آب گرم و سرد کاربرد دارد.