پلاستیکها- سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصات عمومی سیستم های لوله کشی ساخته شده از:
- پلی اتیلن مقاوم در دمای بالا ( PE- RT )، نوع I و
- پلی اتیلن مقاوم در دمای بالا ( PE- RT )، نوع II،
مورد استفاده در تاسیسات آب گرم و سرد داخل ساختمان جهت انتقال آب به منظور مصارف انسانی سیستم‌های خانگی و سیستم های گرمایشی بوده و تحت فشار طراحی و دمای خاص متناسب با رده کاربری می‌باشد.
محدوده شرایط کاری (رده کاربری )، فشار طراحی و رده های ابعاد لوله و همچنین موارد آزمون و اصطلاحات در این استاندارد کاربرد دارد. این استاندارد همراه با قسمت‌های دیگر آن، برای لوله‌ها، اتصالات و سیستم لوله کشی PE - RT و برای اتصالاتی که علاوه بر سایر مواد پلاستیکی و غیر پلاستیکی، اجزای PE-RT نیز دارند، به ترتیب در تاسیسات آب گرم و سرد کاربرد دارند.
این استاندارد برای مقادیر دمای طراحی، حداکثر دمای طراحی یا دمای خارج از کنترل که فراتر از مقادیر تعیین شده می‌باشد، کاربرد ندارد.
یاد آوری - مسئولیت انتخاب صحیح این موارد، با توجه به الزامات خاص آن‌ها و مقررات ملی مربوط و آئین کار نصب، بر عهده خریدار با مشاور می‌باشد.