پلاستیکها- سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصات عمومی سیستم های لوله کشی ساخته شده از:
- پلی اتیلن مقاوم در دمای بالا ( PE- RT )، نوع I و
- پلی اتیلن مقاوم در دمای بالا ( PE- RT )، نوع II،
مورد استفاده در تاسیسات آب گرم و سرد داخل ساختمان جهت انتقال آب به منظور مصارف انسانی سیستم‌های خانگی و سیستم های گرمایشی بوده و تحت فشار طراحی و دمای خاص متناسب با رده کاربری، طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۳۲۵۲ سال ۱۳۸۹ می‌باشد.
محدوده شرایط کاری (رده کاربری )، فشار طراحی و رده های ابعاد لوله و همچنین موارد آزمون و اصطلاحات در این استاندارد کاربرد دارد. این استاندارد همراه با قسمت‌های دیگر آن، برای لوله‌ها، اتصالات و سیستم لوله کشی PE - RT و برای اتصالاتی که علاوه بر سایر مواد پلاستیکی و غیر پلاستیکی، اجزای PE-RT نیز دارند، به ترتیب در تاسیسات آب گرم و سرد کاربرد دارند.
این استاندارد برای لوله های دارای یک یا چند لایه حائل نیز کاربرد دارد.
این استاندارد برای مقادیر دماهای طراحی، حداکثر دمای طراحی یا دمای خارج از کنترل ه که غیر از مقادیر تعیین شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۳۲۵۲ سال ۱۳۸۹ می‌باشد، کاربرد ندارد.
یاد آوری - مسئولیت انتخاب صحیح این موارد، با توجه به الزامات خاص آن‌ها و مقررات ملی مربوط و آئین کار نصب، بر عهده خریدار با مشاور می‌باشد.