پلاستیک ها- سیستم های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی وفاضلاب وزهکشی تحت فشار مدفون در خاک

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه مشخصات لوله‌های تک جداره ساخته شده از جنس پلی وینیل کلرید سخت (PVC - U )، برای سیستم های لوله گذاری مورد مصرف در آبرسانی و تخلیه فاضلاب و زهکشی تحت فشار زیرکار و روی کار و شبکه فاضلاب تحت فشار می‌باشد.
هم چنین شرایط آزمون برای روش‌های آزمون مورد ارجاع در این استاندارد نیز مشخص می‌شود.
این استاندارد همراه با استانداردهای ملی ایران به شماره های ۱-۱۳۳۶۱ و۵-۱۳۳۶۱ برای لوله‌های PVC- U اکسترود شده فاقد مادگی و لوله‌های دارای مادگی ( یکپارچه وغیر یکپارچه)، وهمچنین در موارد زیر به کار می‌رود:
الف خطوط اصلی انتقال و شبکه توزیع آب به حالت مدفون در خاک
ب - انتقال آب به حالت روی کار برای داخل و خارج ساختمان
ج – تخلیه فاضلاب زیر کار و روی کار و شبکه فاضلاب تحت فشار این استاندارد برای سیستم‌های لوله گذاری مورد مصرف در آبرسانی تحت فشار تا °۲۵C (آب سرد) به منظور مصرف انسان و مصارف عمومی، و نیز برای فاضلاب تحت فشار کاربرد دارد.
این استاندارد مشخصات لوله‌های مربوط به انتقال آب و فاضلاب تا °۴۵C را در بر می‌گیرد. برای دماهای بین °۲۵c تا °۴۵C، شكل الف-۱ بکار گرفته می‌شود.
یاد آوری ۱- تولید کننده و مصرف کننده نهایی می توانند برای امکان استفاده لوله ها برای دمای بالاتر از °۴۵C، به صورت مورد به مورد توافق کنند.
این استاندارد دامنه اندازه لوله و رده‌های فشار را مشخص می‌کند، و الزامات مربوط به رنگ را ارایه می‌نماید.
یاد آوری ۲ - مسئولیت انتخاب مناسب از میان انواع لوله‌ها، در نظر گرفتن الزامات ویژه آن‌ها و لحاظ نمودن هر گونه استاندارد ملی آیین نامه با دستور کار اجرا بر عهده خریدار می‌باشد.