پلاستیک ها- سیستم های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه‌ی ویژگی‌های اتصالات ساخته شده از پلی وینیل کلرید سخت (-PVC U) برای سیستم‌های لوله گذاری مورد مصرف در آبرسانی و فاضلاب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین "است.
هم چنین شرایط آزمون برای روش‌های آزمون مورد ارجاع در این استاندارد نیز مشخص می شود. این استاندارد همراه با استاندارد 2-ISO1452 و استانداردهای ملی ایران به شماره های ۱-۱۳۳۶۱، ۴۱۳۳۶۱ و ۵-۱۳۳۶۱ برای اتصالات از جنس PVC - U ، محل های اتصال با اجزائی از جنس PVC- U ، محل‌های اتصال با اجزائی از جنس سایر پلاستیک‌ها و نیز با اجزاء غیر پلاستیکی کاربرد دارد و و همچنین در موارد زیر به کار می‌رود:
الف- خطوط اصلی انتقال و شبکه توزیع آب مدفون در خاک
ب- انتقال آب به صورت روکار برای داخل و خارج ساختمان
پ- فاضلاب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین، این استاندارد برای اتصالات مورد استفاده در سیستم‌های لوله گذاری مورد مصرف در آبرسانی تا دمای °۲۵C (آب سرد) به منظور مصرف شرب و مصارف عمومی، و نیز فاضلاب تحت فشار کاربرد دارد. این استاندارد، برای اتصالاتی که به منظور انتقال آب و فاضلاب تا دمای °۴۵C استفاده می‌شوند نیز کاربرد دارد. برای دماهای بین °۲۵C و °C۴۵، از شکل الف-1 در استاندارد2-ISO1452استفاده شود.
یادآوری ۱- تولید کننده و مصرف کننده‌ی نهایی می توانند برای امکان استفاده در دمای بالای°۴۵C، به صورت مورد به مورد توافق کنند.
بسته به روش اتصال دهی، این قسمت از استاندارد برای انواع اتصالات زیر کاربرد دارد: الف- اتصالات از نوع چسبی؛ ب- اتصالات از نوع درزگیر آب بند حلقه ای لاستیکی اتصالات از جنس PVC - U ، به روش قالب گیری تزریقی تولید و یا به صورت دست ساز از لوله ساخته می‌شوند.
این استاندارد ملی ایران، برای تبدیل‌های فلنج دار از PVC - U و نیز فلنج های متناظر ساخته شده ازجنس موادی متفاوت کاربرد دارد.
این استاندارد، طیفی از اندازه‌های اتصال و رده‌های فشاری را در بر می‌گیرد و الزامات مربوط به رنگ را نیز ارائه می‌دهد.
یادآوری ۲- مسؤولیت انتخاب مناسب از میان انواع اتصالات، در نظر گرفتن الزامات ویژه آن‌ها، و لحاظ نمودن هرگونه استاندارد ملی، آیین نامه با دستور کار اجرا بر عهده خریدار می‌باشد.