پلاستیک ها- سیستم های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک

هدف از تدوین این استاندارد ارائه‌ی ویژگی‌های شیر آلات ساخته شده از پلی وینیل کلرید سخت ( PVC - U ) برای سیستم‌های لوله گذاری مورد مصرف در آبرسانی و "فاضلاب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین" است.
همچنین شرایط آزمون برای روش‌های آزمون مورد ارجاع در این استاندارد نیز مشخص می‌شود.
این استاندارد همراه با استاندارد 2-ISO1452 و استاندارد‌های ملی ایران به شماره های ۱-۱۳۳۶۱ ، ۳۱۳۳۶۱ و ۵-۱۳۳۶۱ برای شیرآلات از جنس PVC- U با اجزائی از جنس PVC -U، سایر مواد پلاستیکی و غیر پلاستیکی کاربرد دارد و همچنین در موارد زیر به کار می‌رود:
الف- خطوط اصلی انتقال و شبکه توزیع آب مدفون در خاک
ب- انتقال آب به صورت روکار برای داخل و خارج ساختمان
پ- فاضلاب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین.
این استاندارد برای شیر آلات مورد استفاده در سیستم‌های لوله گذاری مورد مصرف در آبرسانی تا دمای °۲۵C (آب سرد) به منظور مصرف شرب و مصارف عمومی، و نیز فاضلاب تحت فشار کاربرد دارد. این استاندارد برای شیرآلاتی که به منظور انتقال آب و فاضلاب تا دمای °۴۵C استفاده می شوند نیز کاربرد دارد. برای دماهای بین °۲۵C و °۴۵C، از شکل الف-1 در استاندارد 2-ISO1452استفاده شود.
یاد آوری1- تولید کننده و مصرف کننده‌ی نهایی می توانند برای امکان استفاده در دمای بالای °۴۵C، به صورت مورد به مورد توافق کنند این استاندارد برای انواع شیرهای زیر کاربرد دارد:
الف - شیرآلات برای محل‌های اتصال از نوع چسبی
ب- شیر آلات برای محل‌های اتصال از نوع درزگیر حلقه ای لاستیکی
پ- شیر آلات برای محل های اتصال از نوع فلنج دار
یادآوری 2- مسؤولیت انتخاب مناسب از میان انواع اتصالات، در نظر گرفتن الزامات ویژه آن‌ها، و لحاظ نمودن هرگونه استاندارد ملی، آیین نامه با دستور کار اجرا بر عهده خریدار می‌باشد.