پلاستیک ها- سیستم های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه‌ی مشخصات کارایی برای سیستم‌های لوله گذاری از جنس پلی وینیل کلرید سخت (PVC - U ) مورد مصرف در آبرسانی و "فاضلاب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین "است.
همچنین شرایط آزمون برای روش‌های آزمون مورد ارجاع در این استاندارد نیز مشخص می‌شود.
این استاندارد همراه با استاندارد 2-ISO1452 و استاندارد‌های ملی ایران به شماره های ۱- ۱۳۳۶۱ ، ۳۱۳۳۶۱ و ۴-۱۳۳۶۱ برای محل های اتصال و سیستم‌های مونتاژ شده با اجزائی از جنس PVC-U سایر مواد پلاستیکی و غیر پلاستیکی کاربرد دارد و همچنین در موارد زیر به کار می‌رود:
الف- خطوط اصلی انتقال و شبکه توزیع آب مدفون در خاک
ب- انتقال آب به صورت روکار برای داخل و خارج ساختمان
پ- فاضلاب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین.
این استاندارد برای سیستم‌های لوله گذاری مورد مصرف در آبرسانی تحت فشار تا دمای °۲۵C (آب سرد) به منظور مصرف شرب و مصارف عمومی، و نیز فاضلاب تحت فشار کاربرد دارد.
این استاندارد، برای اجزائیکه به منظور انتقال آب و فاضلاب تا دمای °۴۵C استفاده می‌شوند نیز کاربرد دارد. برای دماهای بین °۲۵C و °۴۵C، از شکل الف-۱ در استاندارد 2-ISO1452 استفاده شود.
یاد آوری تولید کننده و مصرف کننده‌ی نهایی می توانند برای امکان استفاده در دمای بالای°۴۵C، به صورت مورد به مورد توافق کنند.