پلاستیکها-لوله ها و اتصالات پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش تعیین ضرایب کاهش برای محاسبه بیشینه فشار کاری مجاز در سامانه‌های خط لوله پلی اتیلن در دمای بالا می‌باشد.
ضرایب جدول ۱ یا نمودار شکل ۱، برای سیالاتی که اثر نامطلوبی بر خواص طولانی مدت مواد پلی اتیلنی در دمای بین °۲۰C تا °۴۰C ندارند، کاربرد دارد.