لوله های گرمانرم-تعیین خواص کششی-قسمت سوم

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش تعیین خواص لوله‌های پلی الفین (پلی اتیلن پلی اتیلن شبکه ای شده، پلی پروپیلن و پلی بوتن) و به ویژه خواص زیر است:
- تنش در نقطه تسلیم
- ازدیاد طول تا نقطه پارگی این استاندارد، فقط به منظور اطلاع و آگاهی، ویژگی‌های اساسی مربوطه‌ای را در پیوست‌های الف تا ت بیان می‌کند.