پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و روش‌های آزمون برای سامانه‌های پوشش دهی داخلی با لوله های جفت شونده است که در نوسازی شبکه های بدون فشار جمع آوری فاضلاب و زهکشی به کار می‌رود. این استاندارد برای لوله و اتصالات پلی اتیلن (PE) و پلی وینیل کلرید سخت ( PVC-U) کاربرد دارد و فقط برای سامانه‌های پوشش دهی پلاستیکی است.
این استاندارد، الزامات خط لوله موجود (میزبان) را شامل نمی‌شود.