پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای ارزیابی شکل پذیری فصل مشترک محل اتصال جوشی سامانه های مونتاژ شده با لوله پلی اتیلن (PE) و کمربندهای جوشی مورد استفاده در انتقال سیالات است.
یادآوری ۱- برای اهداف این استاندارد، منظور از واژه جوش، گداخت است.
یادآوری ۲- عمل جوش می‌تواند به روش الکتروفیوژن یا به وسیله ابزار گرم کن انجام شود.