پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات کلی لوله‌ها، اتصالات و سامانه از جنس پلی اتیلن (PE)، پلی پروپیلن (PP) و پی وی سی صلب ( PVC - U )، مورد استفاده در سامانه های لوله گذاری با دیواره ساختمند مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی، تحت شرایط زیر، است:
الف) بیرون از بنای ساختمان با فاصله بیش از یک متر(ناحیه کاربرد U)
ب) بیرون از بنای ساختمان با فاصله کمتر از یک متر (ناحیه کاربرد UD)
یادآوری ۱- معمولا سیفون یا حوضچه اتصال به عنوان مرز شبکه فاضلاب ساختمانی و شبکه فاضلاب شهری در نظر گرفته می‌شود. بخش بالادست سیفون، ناحیه کاربرد BD محسوب شده و الزامات آن مطابق با استاندارد 1-EN1453 است.
یادآوری ۲- لوله‌ها، اتصالات و سامانه مورد اشاره در این استاندارد، برای زهکشی بزرگراه‌ها و جمع آوری آب‌های سطحی می‌تواند استفاده شود.
این استاندارد فقط برای مواد پلی اتیلن (PE)، پلی پروپیلن (PP) و پی وی سی صلب ( PVC- U ) کاربرد دارد.
این استاندارد طیفی از لوله‌ها و اتصالات با مواد، اندازه‌ها، ساختارهای دیواره، و سفتی های اسمی را پوشش می‌دهد و در مورد رنگ محصولات نیز توصیه هایی ارائه می‌کند.
یادآوری ۳- مسؤولیت انتخاب مناسب این ویژگی‌ها در چارچوب این استاندارد و در نظر گرفتن الزامات خاص آن‌ها بر عهده کاربر نهایی است.
این استاندارد همراه با استانداردهای ملی ایران شماره های ۲-۹۱۱۶ و ۳-۹۱۱۶ برای لوله‌ها و اتصالات پلی اتیلن، پلی پروپیلن و پی وی سی صلب با دیواره ساختمند، محل های اتصال آن‌ها با هم و محل‌های اتصال آنها با اجزائی از جنس سایر مواد و برای سامانه‌های لوله گذاری مدفون در خاک به منظور جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی به کار می‌رود.
این استاندارد برای تمام لوله‌ها و اتصالات پلی اتیلن پلی پروپیلن و پی وی سی صلب با دیواره ساختمند، بدون مادگی یا با مادگی یکپارچه (مادگی سرخود) دارای محل اتصال از نوع جوشی یا درزگیر حلقه الاستومری کاربرد دارد.
همچنین، برای روش های آزمون مورد اشاره در این استاندارد، پارامترهای آزمون ارائه می‌شوند.
یادآوری ۴- لوله‌های اتصالات و سایر اجزاء سامانه لوله گذاری که مطابق با استانداردهای محصول ارائه شده در بند ۲ هستند در صورتی که مطابق با الزامات ابعاد محل اتصال ارائه شده در قسمت های دوم و سوم این استاندارد و الزامات کارایی داده شده در بند ۹ باشند، می‌توانند با لوله ها و اتصالات مطابق با این استاندارد استفاده شوند.