پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات لوله‌های با سطح بیرونی صاف (نوع A)، اتصالات و سامانه از جنس پلی اتیلن (PE)، پلی پروپیلن (PP) و پی وی سی صلب ( PVC- U )، مورد استفاده در سامانه‌های لوله گذاری با دیواره ساختمند مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشیه ثقلی، تحت شرایط زیر است:
الف) بیرون از بنای ساختمان با فاصله بیش از یک متر(ناحیه کاربرد U)
ب) بیرون از بنای ساختمان با فاصله کمتر از یک متر (ناحیه کاربرد UD).
یادآوری ۱- معمولا سیفون یا حوضچه اتصال به عنوان مرز شبکه فاضلاب ساختمانی و شبکه فاضلاب شهری در نظر گرفته می‌شود. بخش بالادست سیفون، ناحیه کاربرد BD محسوب شده و الزامات آن مطابق با استاندارد 1-EN1453 است.
یادآوری ۲- لوله‌ها، اتصالات و سامانه مورد اشاره در این استاندارد، برای زهکشی بزرگراه‌ها و جمع آوری آب‌های سطحی می‌تواند استفاده شود.
این استاندارد فقط برای مواد پلی اتیلن (PE)، پلی پروپیلن (PP) و پی وی سی صلب ( PVC- U ) کاربرد دارد.
این استاندارد طیفی از لوله‌ها و اتصالات با مواد، اندازه‌ها، ساختارهای دیواره، و سفتی‌های اسمی را پوشش می‌دهد و در مورد رنگ محصولات نیز توصیه‌هایی ارایه می‌کند.
یادآوری ۳- مسؤولیت انتخاب مناسب این ویژگی‌ها در چارچوب این استاندارد و در نظر گرفتن الزامات خاص آن‌ها برعهده کاربر نهایی است.
این استاندارد همراه با استاندارد ملی ایران شماره ۱-۹۱۱۶ برای لوله‌ها و اتصالات پلی اتیلن، پلی پروپیلن و پی وی سی صلب با دیواره ساختمند، محل های اتصال آنها با هم و محل های اتصال آن‌ها با اجزائی از جنس سایر مواد و برای سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک به منظور جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی به کار می‌رود.
این استاندارد برای تمام لوله ها و اتصالات پلی اتیلن پلی پروپیلن و پی وی سی صلب با دیواره ساختمند، بدون مادگی یا با مادگی یکپارچه (مادگی سر خود) دارای محل اتصال از نوع جوشی یا درزگیر حلقه الاستومری کاربرد دارد.
همچنین، برای روش‌های آزمون مورد اشاره در این استاندارد، پارامترهای آزمون ارائه می‌شوند.