پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی (اصلاحیه شماره 1)

این اصلاحیه مربوط به استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۴۴۲۷: سال ۱۳۹۱ با عنوان " پلاستیکها - سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی اتیلن (PE) - قسمت ۲: | لوله ها" است که بنا به ضرورت توسط سازمان ملی استاندارد ایران در کمیسیون های فنی تدوین مربوط تهیه و تدوین شده و در یکهزار و یکصد و سی و ششمین اجلاس کمیته ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۲۲ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان اصلاحيه شماره ۱ استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۴۴۲۷: سال ۱۳۹۱ منتشر می‌شود.