خودروهای جاده ای - لوله کشی ترموپلاستیکی برای سامانه های ترمز

این استاندارد ملی، براساس پذیرش استاندارد بین المللی 2010 :ISO7628 تدوین شده است.
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین حداقل الزامات لازم برای لوله‌های چند لایه تک دیواره مورد استفاده در سامانه‌های ترمز بادی در خودرو های سواری می‌باشد. مسئولیت انطباق محصولات با الزامات بر عهده سازنده لوله‌ها می‌باشد.
نشانه گذاری لوله ها، به طور خودکار دلالت بر اینکه مجموعه لوله کشی (یعنی لوله به همراه اتصالات انتهایی) قابل استفاده روی خودرو می‌باشند، ندارد.
این مسئولیت مونتاژ کننده لوله‌ها و یا سازنده خودرو است که اطمینان حاصل کند که آزمون های شرح داده شده در پیوست ب، که به خود مجموعه لوله مرتبط است - با موفقیت انجام شده اند.
برای الزامات مربوط به مجموعه لوله کشی مارپیچ به استاندارد ملی ایران به شماره ۲-۷۶۹۸ و استاندارد ISO 7375 - 1 مراجعه کنید.