پنجره­ ها و درهاي ساخته شده از پروفيل ­هاي توخالي روزن­راني شده از جنس پلي ­وينيل كلرايد سخت (PVC-U)– ويژگي­ ها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات برای طراحی، ساخت و عملکرد پنجره ها و درهای شیشه خور ساخته شده از پروفیل‌های PVC - U توخالی روزن رانی شده است.
این استاندارد برای پنجره ها و درهای ساخته شده از پروفیل های PVC-U توخالی که اتصالات گوشه در آن‌ها به صورت جوش ذوبی است، کاربرد دارد.