پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U) برای تولید درها و پنجره ها(اصلاحیه شماره 1)

این اصلاحیه مربوط به استاندارد ملی ایران شماره ی ۱۲۲۹۱ سال ۱۳۸۸ با عنوان «پروفیل های پلی وینیل۔ کلراید سخت ( PVC - U ) برای تولید درها و پنجره ها- طبقه بندی، الزامات و روش های آزمون» است، که بنا به ضرورت توسط سازمان ملی استاندارد ایران در کمیسیون های فنی مربوط تهیه و تدوین شده و در ششصد و چهاردهمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان، مصالح و فرآورده های ساختمانی مورخ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۲ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان اصلاحیه شماره یک استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۲۹۱: سال ۱۳۹۴ منتشر می شود.