لاستيك – روش­كار عمومی آماده ­سازی و تثبيت شرايط آزمونه­ ها برای روش­ های آزمون فيزيكی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌های کار عمومی آماده سازی، اندازه گیری، نشانه گذاری انبارش و تثبیت شرایط برای آزمونه‌های لاستیکی به کار رفته در آزمون‌های فیزیکی بیان شده در سایر استانداردها و همچنین ارائه شرایط ترجیحی استفاده شده حین آزمون است. این استاندارد در شرایط ویژه کاربردی برای آزمون خاص، ماده خاص یا شبیه سازی شرایط محیطی اقلیمی ویژه و همچنین در الزامات خاص برای آزمون محصولات کاملا کاربرد ندارد.
این استاندارد الزامات فاصله زمانی لازم بین شکل دهی و آزمون برای آزمونه‌ها و محصولات لاستیکی را بیان می‌کند. برای کسب نتایج آزمون تکرارپذیر و به حداقل رساندن نارضایتی بین تولید کننده و مصرف کننده، ذکر چنین الزاماتی لازم است.