ورقه های نازک پلی اتیلن

در این استاندارد ویژگی‌ها و روش آزمون و نمونه‌‏برداری ورقه‌‏های نازك پلی اتیلن تا ضخامت 0/3 میلیمتر ( كه 0/3 میلیمتری نیز شامل می‏‌گردد ) شرح داده شده است تركیبات این ورقه علاوه بر مواد پلی اتیلن مناسب ممكن است مقداری رنگ ثابت كننده و روان كننده برای شكل‌‏پذیری بهتر با آن اضافه می‌شود .