پلاستیک ها-دیوارپوش های دو جداره پلی (وینیل کلرید)PVC صلب

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی ها و روش های آزمون دیوار پوش‌های دوجداره از جنس پلی ( وینیل کلرید) (PVC) صلب، دارای لایه پوششی یا بدون آن، است.
این استاندارد برای انواع دیوار پوش‌های دوجداره PVC به منظور مصارف داخلی ساختمان کاربرد دارد.
این استاندارد، نما پوش و زیرطاق، سقف کاذب، قرنیزهای دیوار و انواع داکت را در بر نمی گیرد.
یاد آوری - برای نما پوش استانداردهای ملی ۱۶۶۱۵ و ۱۶۶۶۷ را ببینید.