پلاستیک ها-رزین های پلی وینیل کلرید (PVC) برای مصارف عمومی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری جذب نرم کننده های داغ پلیمرهای PVC برای مصارف عمومی است.
این استاندارد برای مصارف عمومی با اختلاط داغ در یک مخلوط کن سیاره ای و اندازه گیری مقدار نرم کننده های جذب شده کاربرد دارد.