پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها و روش های آزمون فیزیکی و مکانیکی، پلی آمیدهای تقویت شده با الیاف شیشه برای ساخت قطعه های مهندسی با مصارف متداول با روش قالبگیری تزریقی و روزن رانی می باشد.
این استاندارد برای هوموپلیمرهای پلی آمید۶ (PA6) و هوموپلیمرهای پلی آمید۶۶ (PA66)، تقویت شده با الیاف شیشه کاربرد دارد.
یاد آوری - الیاف شیشه به کار رفته در آمیزه های پلی آمیدی معمولا رشته های بریده شده نوع E به طول تقریبی (۳-۴) میلی متر می باشند.
ساختار مورفولوژیکی نمونه شامل نوع، ترکیب، طول و جهت گیری الیاف شیشه و همچنین به کارگیری سایر مواد افزودنی برای ایجاد خواص ویژه مانند رنگ دهنده‌ها، افزودنی‌ها، پرکننده‌ها، و یا استفاده از مواد بازیافتی، ممکن است در نتایج تاثیر گذار باشد، در چنین مواردی نیاز به آزمون های اضافی می باشد که باید به توافق طرفین برسد.
این استاندارد برای آلیاژهای پلی آمیدی کاربرد ندارد.