ویژگیها و روشهای آزمون رنگ ترافیک - ترموپلاستیک گرم

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها, نمونه‌‏برداری, روش‌های آزمون, بسته‌‏بندی و نشانه‌‏گذاری مواد ترموپلاستیك سفید و زرد می‌‏باشد كه ذوب شده و یا پیستوله یا توسط دستگاه‌های مخصوص ( به روش آزادریزی ) 1 جهت خط كشی خیابان‌ها و بخصوص خطوط ویژه عابر پیاده بكار می‌‏روند.