پلاستیک ها-لوله های الیاف شیشه

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های لوله‌های الیاف شیشه ساخته شده با ماشین از قطر ۲۰۰ میلی متر تا ۴۰۰۰ میلی متر است که در سامانه‌های جریان ثقلی به منظور انتقال فاضلاب شهری، آب‌های سطحی و برخی از فاضلاب‌های صنعتی به کار گرفته می‌شوند. هدف این استاندارد فراهم کردن حداقل الزامات از جمله الزامات طراحی، ساخت و آزمون برای لوله الیاف شیشه قابل کاربرد در شبکه جمع آوری فاضلاب ثقلی است.
این استاندارد برای لوله‌های الیاف شیشه شامل لوله‌های ساخته شده از رزین گرماسخت تقویت شده با الیاف شیشه و لوله‌های ساخته شده از رزین گرماسخت تقویت شده با الیاف شیشه و دارای پرکننده کاربرد دارد و می‌تواند به عنوان مرجع ویژگی‌های خرید و همچنین راهنمای ساخت لوله الیاف شیشه مورد اشاره در نظر گرفته شود. این استاندارد غالبا برای لوله‌هایی مناسب است که در زیر زمین دفن می‌گردند؛ هر چند ممکن است در کاربردهایی با روش نصب متفاوت مانند لوله رانی بدون حفر ترانشه، آسترگذاری داخل تونل و آستر گذاری لغزشی جهت نوسازی خطوط لوله موجود و غیره نیز استفاده شوند.
یادآوری ۱- برای اهداف این استاندارد، کلمه "رزین" شامل پلیمرهای طبیعی نمی‌شود.
یاد آوری ۲- این استاندارد شامل جمع آوری آب‌های سطحی نیز می‌شود.
یادآوری ۳- مباحث مربوط به ایمنی و بهداشت در روش‌های آزمون مندرج در بند ۸ این استاندارد، به عهده کاربر است.
یاد آوری ۴- در صورت استفاده از لوله‌های مذکور در روش‌های لوله رانی بدون حفر ترانشه، آسترگذاری داخلی تونل و آستر گذاری لغزشی جهت نوسازی خطوط لوله موجود، باید به استانداردهای مربوط مراجعه شود.