پلاستیک ها-پلاستیک های بازیافتی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای مشخص کردن شرایط تحویل مواد بازیافتی پلی وینیل کلرید (PVC) است.
این استاندارد، مهمترین ویژگی‌ها و روش‌های آزمون مرتبط با ارزیابی پلی وینیل کلرید (PVC) بازیافتی را که برای استفاده در تولید محصولات نهایی/ نیمه نهایی در نظر گرفته شده اند، ارائه میدهد.
این استاندارد به طرفین ذی نفع، در خصوص استفاده از پلی وینیل کلرید بازیافتی کمک می کند تا در مورد ویژگی‌ها برای کاربردهای خاص و عمومی به توافق برسند.
این استاندارد برای تعیین مشخصات پسماندهای پلاستیکی کاربرد ندارد. برای این منظور از استاندارد ملی شماره ۱۷۸۲۹ استفاده کنید.