پلاستیک ها-اندازه گیری خاکستر قسمت 1- روش های عمومی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌های عمومی اندازه گیری خاکستر گستره ای از پلاستیک‌ها (رزین ها و ترکیبات) با شرایط مناسب آزمون است. شرایط خاص انتخاب شده به ویژگی‌های مواد اولیه پلاستیک بستگی دارد.
شرایط خاص قابل اجرا برای مواد پلی (آلکیلن ترى فتالات)، استات سلولزی غیر پلاستیکی شده، پلی آمیدها و پلاستیک‌های پلی (وینیل کلرید)، شامل برخی پرکننده‌های ویژه، الیاف شیشه‌ای استحکام یافته و مواد ضد اشتعال، در استانداردهای ISO 3451-2 ،ISO 3451-3 ،ISO 3451-4 ،ISO 3451-5 مشخص شده اند.