پلاستیک ها-اتصالات لوله

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های انواع اتصالات مورد استفاده در سامانه‌های لوله الياف شيشه (رزین گرماسخت تقویت شده با الیاف شیشه)، از قطر ۲۵ میلی متر تا ۴۰۰۰ میلی متر است. این استاندارد برای اتصالات انعطاف پذیر یا صلب با قابلیت تحمل بار طولی یا بدون آن کاربرد دارد. شبکه لوله ممکن است از نوع تحت فشار (نوعا تا ۳۲ بار) یا ثقلی بوده که برای کلیه لوله‌های مورد استفاده در تاسیسات آب، فاضلاب شهری، فاضلاب صنعتی و آب‌های سطحی، سیالات صنعتی یا گازها کاربرد دارد. سیالات مذکور نباید اثر مخرب بر مواد مشخص شده در این استاندارد داشته باشند. این استاندارد، مواد، ابعاد، الزامات و روش‌های آزمون را پوشش می‌دهد.
یادآوری- برای اهداف این استاندارد، کلمه "رزین" شامل پلیمرهای طبیعی نمی‌شود.