پلاستیک ها-تعیین خاکستر-قسمت پنجم-پلی وینیل کلرید

هدف از تدوین این قسمت از استاندارد تعیین سه روش برای اندازه گیری خاکستر پلی وینیل کلرید است.
روش‌های عمومی ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۰۲۳۷: سال ۱۳۸۶، مورد استفاده می باشند. برای خاکستر، از روش A و برای خاکستر سولفاته، روش های B وC به کار می‌روند. هر سه روش درمورد رزین‌ها، ترکیبات و محصولات نهایی کاربرد دارند. روش‌های B و C وقتی به کار می‌روند که ترکیبات حاوی سرب باشند.