پلاستیک ها -ورق پلی وینیل کلرید سلولی انعطاف پذیر -ویژگیها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های ورق های پلی وینیل کلرید ( PVC) سلولی انعطاف پذیر با حداکثر ضخامت ۲۵ میلی متر برای کاربردهایی شامل جوش پلاستیک است ( به عنوان مثال، نقش اندازی و لایه چسبانی)
یادآوری : ورق‌ها ممکن است برای افزایش طول نیز به هم جوش داده شوند.
این استاندارد برای دو نوع ورق به شرح زیر کاربرد دارد:
ورق نوع ۱ مواد متورم شده به روش فیزیکی
ورق نوع ۲ مواد متورم شده به روش شیمیایی
رده بندی‌های سختی برای انواع فوق مشخص شده است.