پلاستیک ها-راهنمای استفاده از آزمونهای استاندارد آتش

هدف از تدوین این استاندارد تعیین راهنما برای استفاده از استانداردهای آزمون های آتش می‌باشد . از این راهنما می توان در موارد زیر استفاده نمود.
- انتخاب آزمون با آزمون‌های مناسب
- انتخاب مشخصاتی از واکنش ماده نسبت به آتش که در آزمون اندازه گیری می‌شوند
- فهرستی از خصوصیات واکنش به آتش که آزمون‌ها می توانند اندازه گیری شوند
- دستیابی به آزمون‌های مناسب برای تعیین مشخصات ماده، کنترل کیفیت، پیش انتخاب و /ایا آزمون محصول نهایی
- مشکلاتی که هنگام آزمون نمونه های پلاستیکی در آزمون‌های مختلف استاندارد آتش بوجود می آیند.
یاد آوری - این راهنما برای افرادی که رفتار مواد یا محصولات پلاستیکی در مقابل آتش را بررسی می کنند ، قابل استفاده است همچنین این استاندارد سئوال‌های مکرر که مربوط به آزمون های استاندارد آتش است را پاسخ می دهد این سئوالات شامل قیمت، مدت آزمون، پیچیدگی آزمون، مهارت‌های مورد نیاز کاربران، کیفیت اطلاعات بدست آمده، خطرات ناشی از آتش، تکرار پذیری و تجدید پذیری آزمون می باشد.
در این استاندارد توجه اصلی به آزمون‌های واکنش به آتش است. به دلیل استفاده گسترده از مواد کامپوزیتی پیشرفته با پایداری مکانیکی گرمایی و مقاومت به آتش زیاد در صنایع مختلف، نیاز به آزمون‌های بررسی مقاومت در برابر آتش، افزایش یافته است.