پلاستیک ها -رزین های پلی وینیل کلرید-تعیین تعداد ناخالصی ها و ذرات خارجی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری تعداد ناخالصی‌ها و ذرات خارجی در سطوح صاف شده‌ی زرین پلی وینیل کلرید است. این روش برای رزین های خمیری، به دلیل تقسیمات ریز آن کاربرد ندارد.