پلاستیک ها،اندازه گیری میزان کاپرولاکتام و اولیگومرهای حلقوی و خطی آن با HPLC

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش HPLC (کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا) برای اندازه گیری غلظت اولیگومرهای حلقوی کاپرولاکتام با درصد جرمی بیش از %0/01 تا هگزامرها و اولیگومرهای خطی کاپرولاکتام با غلظت بیش از 5mg/kg تا هگزامرها، می‌باشد. این روش، برای نمونه‌های پلی آمید ۶، کاپرولاکتام و مخلوط محصولات نوآرایی شده در آب، کاربرد دارد.