پلاستيك‌ها – نمادها و علائم اختصاري

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین نمادهای یکسان برای بازدارنده های اشتعالی است که به پلاستیک ها افزوده می شوند.
نمادها با علامت اختصاری "FR" و به دنبال آن یک یا چند کد عددی که در بند ۵ ارائه شده است، نوشته می شوند. این نمادها علاوه بر آن که به نمادهای مواد پلاستیکی اضافه می شوند، برای نام گذاری مواد و شناسایی و نشانه گذاری محصولات پلاستیکی نیز کاربرد دارند.