پلاستیک ها-ارزیابی تاثیر ترکیبات ضد قارچ در فرمولاسیون های پلاستیک ها-روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای ارزیابی تأثیر ترکیبات ضد قارچ در مواد پوشش دهنده مثل نرم کننده‌ها و تثبیت کننده‌ها و... در ساخت و فرمولاسیون پلاستیک‌ها می‌باشد. این استاندارد نشان می‌دهد که آیا محصولات پلاستیکی به صورت فعال و مؤثر در برابر حمله قارچ‌ها محافظت می شوند یا نه. ارزیابی از طریق بررسی چشمی انجام می شود.
آزمون بر روی تمام اقلام ساخته شده از مواد پلاستیکی به شکل فیلم‌ها یا صفحاتی با ضخامت کمتر از ۱۰mm قابل اجرا می‌باشد. علاوه براین، مواد پر منفذی مثل اسفنج‌های پلاستیکی را می‌توان با این روش مورد آزمون قرار داد.