پلاستیک ها- مواد روکش های سخت تزئینی

هدف از تدوین این استاندارد، طبقه بندی مواد روکش‌های سخت تزئینی مطابق با عملکرد آن‌ها است. این استاندارد، همچنین الزامات انواع مختلف مواد روکش‌های سخت را که می‌توانند با این سیستم طبقه - بندی شوند، تعیین می‌کند. الزامات برای انواعی که به طور معمول کاربرد دارند، مشخص شده است، اما در صورت لزوم می‌توان انواع دیگر را نیز اضافه نمود. مقادیر مشخص شده مربوط به انواعی از مواد است که به طور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرند، ولی در میان مواد هر طبقه امکان یافت انواعی که دارای مقادیر عملکردی خیلی بالاتری هستند، وجود دارد.
این مواد دارای خواصی با ظاهر همگن، سطوح تجدید شدنی و درزهای نامحسوس بوده و معمولا به شکل زیر طبقه بندی می‌شوند:
الف- ورق های با روکش های سخت
ورق‌های با روکش‌های سخت برای کاربردهای افقی، عمودی، در محیط های مرطوب و خشک طراحی می‌شوند.
ب- تولیدات شکل داده شده با روکش‌های سخت
تولیدات شکل داده شده با روکش‌های سخت مواردی مانند ظرفشویی آشپزخانه، وان حمام، روکش هواکش، دوش، حمام فرنگی را در برمی گیرد، ولی به آن‌ها محدود نمی‌شود.
خواص مهم مواد روکش‌های سخت عبارتند از:
- مقاومت در برابر آب،
- مقاومت در برابر شوک حرارتی،
- مقاومت در برابر گرما،
- مقاومت در برابر ضربه،
- مقاومت در برابر مواد شیمیایی و لکه دار شدن،
- مقاومت در برابر آتش سیگار،
-ثبات رنگ،
- سختی
- مقاومت در برابر میکروب و قارچ،
- قابلیت تمیز کردن،
- بهداشتی،
- قابلیت جفت شدن،
-قابلیت تجدید.
هشدار - کاربران این استاندارد بهتر است با روش‌های معمول آزمایشگاهی آشنا باشند. این مدرک به معنای روشن کردن تمام مسائل ایمنی نمی‌باشد و فقط مسائل مرتبط با کاربرد آن را پوشش می‌دهد. برقراری مسائل ایمنی و سلامتی مقتضی و حصول اطمینان از هر گونه شرایط قانونی مسئولیت کاربر است.