ویژگیها و روشهای آزمون بر پایه رزین اکریلیک - ترموپلاستیک سرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها , نمونه‌‏برداری, روش‏‌های آزمون, بسته‏‌بندی و نشانه‏‌گذاری رنگ ترافیك بر پایه رزین اكلریلیك ( ترموپلاستیك ) می‌‏باشد كه جهت خط كشی خیابان‌ها و استفاده روی سطوح آسفالت و بتن بكار می‌‏رود. كاربرد این رنگ نیاز به حرارت ندارد.
این رنگ‌ها در سه فام اصلی سفید, زرد و مشكی و سایر فام‌‏ها طبق توافق طرفین تولید می‌‏شوند.