پلاستیک ها - تعیین گرانروی پلیمرهای محلول رقیق با استفاده از ویسکومترهای مویینه

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین شرایط لازم برای اندازه گیری عدد گرانروی (که به عنوان عدد گرانروی کاهش یافته هم شناخته می‌شود) و گرانروی نسبی پلی کربنات‌ها به شکل محلول رقیق شده است. از این استاندارد می‌توان برای پلی کربنات‌های خالص و مخلوط با پلیمرهای دیگر، با یا بدون پرکننده به نحوی که در استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۰۶۸۰ شرح داده شده است، کاربرد دارد.